Mājaslapa > Lietošanas nosacījumi

Lietošanas nosacījumi

Tiesību aizsardzība

Šī paziņojuma tēma ir tīmekļlapas uzņēmuma „Medis, d.o.o.” adresē www.waya.lv. Viss šo tīmekļlapu saturs ir uzņēmuma „Medis, d.o.o.” īpašums, un tam ir informatīvs raksturs. Informācija, kas atrodas tīmekļvietnēs www.waya.lv, neaizstāj personīgā ārsta konsultāciju, kurš ir vienīgais, kas ir tiesīgs spriest un sniegt veselības aprūpes konsultācijas saistībā ar jūsu slimību vai veselības problēmām un izrakstīt piemērotas zāles.

Ierobežota atbildība

„Medis, d.o.o.” nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies, izmantojot tīmekļvietnes www.waya.lv vai to saturu. Visi lietotāji tos izmanto uz savu atbildību. Saglabājot tīmekļvietņu saturu, „Medis, d.o.o.” cenšas nodrošināt datu precizitāti, bet tas nevar uzņemties atbildību par tā precizitāti vai iekļaušanu, vai jebkādām sekām, ko rada nepareiza lapu satura interpretācija. „Medis, d.o.o.” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pilnībā vai daļēji izņemt tīmekļa lapas.

Ierobežotas satura lietošanas tiesības

Lietotāji var izmantot uzņēmuma „Medis, d.o.o.” tīmekļvietnes www.waya.lv saturu personīgai lietošanai, jo tas nepārkāpj autortiesības. Autori nav atbildīgi par bojājumiem, kas ir radušies lietošanas rezultātā. Neviena cita veida šo tīmekļvietņu satura vai daļas izmantošana vai izplatīšana nav atļauta.

Datu drošība

Uzņēmums dara pieejamus visus personas datus, kas ir apkopoti „Medis, d.o.o.” tīmekļvietnēs www.waya.lv saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Saites uz citām tīmekļvietnēm

„Medis” tīmekļvietnes www.waya.lv satur saites uz trešo personu tīmekļvietnēm. „Medis, d.o.o.” neuzņemas atbildību par šajās tīmekļvietnēs publicēto tekstu, jo tas nekontrolē šo lapu saturu un darbību. Šī iemesla dēļ „Medis, d.o.o.” aicina visus „Medis” tīmekļvietņu lietotājus izvairīties no kaitīgajām neatļautas iejaukšanās trešo personu privātumā sekām un pirms to apmeklēšanas pārbaudīt apmeklēto lapu autoru juridiskos paziņojumus un intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Jaunāki par 18 gadiem

Tīmekļvietnes www.waya.lv nav paredzētas personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Nevācam datus par personām, kuras pēc mūsu rīcībā esošās informācijas ir jaunākas par 18 gadiem. Aicinām personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nesūtīt mums nekādus datus.

back to top